MOBIELE GRAAFMACHINES

R55W-9A

Bedrijfsgewicht: 5.550 kg
Motormodel: Yanmar 4TNV98
Capaciteit laadbak: 0.07 m³ – 0.18 m³

HW65A

Bedrijfsgewicht: 6485 KG
Motormodel: DM02VB HCE / D24
Capaciteit laadbak: 0,07 – 0,18³

HW100A

Bedrijfsgewicht: 10.700 – 11.100 kg
Motormodel: Hyundai
Capaciteit laadbak: 0.28m³

HW140A

Bedrijfsgewicht: 14900 KG
Motormodel: Cummins / B4.5
Capaciteit laadbak: 0,50 – 0,71m³

HW150ACR

Bedrijfsgewicht: 17170 KG
Motormodel: Cummins / B4.5
Capaciteit laadbak: 0.70 m³ – 1.05 m³

HW160A

Bedrijfsgewicht: 17580 KG
Motormodel: Cummins / B4.5
Capaciteit laadbak: 0.69 – 1.05m³

HW170ACR

Bedrijfsgewicht: 18820 KG
Motormodel: Cummins / B4.5
Capaciteit laadbak: 0,70 – 1,05m³

HW210A

Bedrijfsgewicht: 21200 KG
Motormodel: Cummins / B6.7
Capaciteit laadbak: 0,80 – 1,34m³