Wiel-lader

HL930A

Bedrijfsgewicht: 11.500 kg
Motormodel: Cummins B4.5
Schep Capaciteit: 1.90 m³

HL940A

Bedrijfsgewicht: 13.400 kg
Motormodel: Cummins QSB 6.7
Schep capaciteit: 2.3 m³

HL955A

Bedrijfsgewicht: 15.800 kg
Motormodel: Cummins B6.7
Schep capaciteit: 2.4 – 2.8 m³

HL960A

Bedrijfsgewicht: 19.450 kg
Motormodel: Cummins B6.7
Schep capaciteit: 2.9 – 3.3 m³

HL970A

Bedrijfsgewicht: 24.200 kg
Motormodel: Cummins L9
Schep capaciteit: 3.60 – 4.20 m³

HL975ACVT

Bedrijfsgewicht: 26.500 kg
Motormodel: Cummins X12
Schep capaciteit: 4.1 – 4.8 m³

HL980A

Bedrijfsgewicht: 30.800 kg
Motormodel: Cummins X12
Schep capaciteit: 5.00 – 6.30 m³